Testovi za polaganje vozackog ispita. Testovi za polaganje vozačkog ispita 2017 2019-07-18

Testovi za polaganje vozackog ispita Rating: 7,3/10 861 reviews

Testovi za vozački ispit i polaganje vozačkog ispita

testovi za polaganje vozackog ispita

Jedan negativan bod, za neuspešan pokušaj izvođenja poligonske radnje, ispitivač će dati kandidatu koji je uspešno izveo u drugom pokušaju poligonske radnje iz člana 15. U slučaju da bar jedan ispitivač izrazi sumnju u pristojnost oblačenja drugog ispitivača, o tome mora biti obavešten nadležni organ koji će izvršiti nadzor i o tome sačiniti zapisnik. Informacija o datumu polaganja teorijskog ispita, odnosno praktičnog ispita, mora biti dostupna kandidatima najkasnije četiri dana pre zakazanog datuma polaganja teorijskog ispita, odnosno praktičnog ispita. Na delu praktičnog ispita na kojem se izvode poligonske radnje, a koji se polaže na poligonu, odnosno drugom prostoru, odnosno u saobraćaju na javnom putu, odnosno prostoru na autobuskoj stanici, odnosno autobuskom stajalištu, ocenjuje se da li je kandidat izveo na propisan način svaku od poligonskih radnji određenih ovim pravilnikom. Dokaz o izmirenim obavezama prema nadležnom organu iz stava 4.

Next

Vozački ispiti

testovi za polaganje vozackog ispita

Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, teorijski ispit polažu nakon što obave dodatnu teorijsku i praktičnu obuku u trajanju od po najmanje tri časa, a praktični ispit polažu nakon položenog teorijskog ispita i položenog ispita iz prve pomoći. Član 27 Obrasci Bodovnih lista praktičnog ispita 6a, 6b, 6b1, 6c, 6d, 6e, 6f i 6m, zamenjuju se novim obrascima 6a, 6b, 6b1, 6c, 6d, 6e, 6f i 6m koji se primenjuju od 30. A1 kategorija: obuka se može vršiti sa 15 godina a polaganje ispita sa 16. Prilikom izvođenja svih radnji na poligonu nije potrebno uključivati pokazivače pravca, osim na poligonima sa kolovoznim, odnosno saobraćajnim trakama, na kojima se kreću vozila radi pristupa prostorima na kojima se izvode propisane radnje, kada se propisane radnje vozilom izvode na tim trakama. Auto Škola Pavlin je za vas obezbedila nove testove za 2017 godinu. U prostoriju u kojoj se nalazi ispitivač liječnik ulazite po dvoje.

Next

Vozački ispiti

testovi za polaganje vozackog ispita

Pod pripremom vozila se podrazumeva: 1 vizuelna provera ispravnosti vozila - pneumatika, uređaja za osvetljavanje puta, uređaja za označavanje vozila, uređaja za davanje svetlosnih znakova, uređaja za kontrolu i davanje znakova i uređaja koji omogućavaju normalnu vidljivost; 2 bezbedan ulazak u vozilo; 3 podešavanje sedišta i naslona za glavu; 4 podešavanje vozačkih ogledala; 5 vezivanje sigurnosnog pojasa; 6 startovanje motora - stavljanje ključa u kontakt bravu, isključivanje spojnice, izbor neutralnog položaja na menjaču brzina, aktiviranje motora; 7 uključivanje kratkih, odnosno dnevnih svetala. Kratke Vesti Novi pravilnici: o novom načinu obuke kandidata za vozače i načinu polaganja vozačkog ispita, objavljeni su u Službenom glasniku Republike Srbije 24. Ako se kandidat na teorijskom ispitu služi nedozvoljenim sredstvima korišćenjem udžbenika, priručnika, beležaka, mobilnog telefona ili drugog telekomunikacionog sredstva i sl. Rješenje je intuitivno i samo po sebi razumljivo čak i manje iskusnim internet korisnicima. Pravno lice koje je osposobljavalo kandidate za vozače na osnovu rešenja kojim se utvrđuje da su ispunjeni propisani uslovi za delatnost osposobljavanja kandidata za vozače, zapisnike o polaganju vozačkog ispita sačinjene do 25. Na praktičnom ispitu koji se sprovodi za vozača motornih vozila kategorije D i D1, pod tehnikom vožnje se pored odredbi navedenih u stavu 8. Prilikom svakog odgovora na pitanje dobijate trenutni odgovor da li ste tačno odgovorili i koliko poena trenutno imate.

Next

Obuka vozača

testovi za polaganje vozackog ispita

Član 38a Odredbe člana 6. Prilikom ocenjivanja postupanja u saobraćaju, iz člana 26. Za kandidate koji ispit polažu na računarima kod kojih je nastao prekid komunikacije, teorijski ispit se završava kada ti prekidi traju duže od 15 minuta. Tokom ispita, ispitivači kandidatu blagovremeno najavljuju promenu pravca, odnosno smera kretanja u skladu sa ispitnim zadatkom. Uz zanimljivu priču izložene su najčešće opasne situacije sa kojima se deca svakodnevno susreću. Također, koncentrirano slušajte jer su vam mnoge stvari poznate, ali i logične, pa vam neće biti potrebno puno učenja da biste ih zapamtili. Član 37a Izuzetno od odredbe člana 3.

Next

Testovi vožnje PDF

testovi za polaganje vozackog ispita

Ukoliko je kandidat u momentu prekida, iz stava 5. Slučajni izbor ispitnog zadatka se vrši tako što svaki kandidat sa spiska kandidata za jedan termin praktičnog ispita, slučajni izbor vrši iz fonda koji ne sadrži ispitne zadatke koje su slučajno izabrali prethodni kandidati sa tog spiska. Za polaganje testa B kategorije potrebno je sakupiti 63 od maksimalnih 70 poena. Na delu praktičnog ispita koji se sprovodi u saobraćaju na javnom putu, utvrđuje se da li kandidat na propisan, odnosno na pravilan način, priprema vozilo, izvodi radnje, postupa u saobraćaju, kao i da li poseduje tehniku vožnje za samostalno i bezbedno upravljanje vozilom u uslovima slabog, srednjeg i jakog intenziteta saobraćaja. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima. Hrvatski Auto Klub na svojim Internet stranicama donosi detaljne , a odnedavno i kakav se ranije nalazio samo na web stranicama ispod navedenih autoškola. Član 44 Odredbe člana 36.

Next

Testovi vožnje PDF

testovi za polaganje vozackog ispita

Član 23 Na delu praktičnog ispita koji se sprovodi na poligonu ili drugom prostoru, odnosno ulici u naseljenom mestu sa slabim intenzitetom saobraćaja kandidat za vozača motornih vozila kategorije M izvodi sledeće poligonske radnje: 1 vožnja napred sa promenom stepena prenosa i unazad u istoj saobraćajnoj traci; 2 kočenje i zaustavljanje. Ukoliko je u toku praktičnog ispita kandidat učestvovao u saobraćajnoj nezgodi, a oba ispitivača ocene da kandidat svojim postupcima nije ugrozio sebe i druge učesnike u saobraćaju, praktični ispit će se prekinuti. . Za uspešan ishod potrebno je 85% tačnih odgovora na testu. Kandidat odvaja vučno od priključnog vozila pri čemu obezbeđuje priključno vozilo aktiviranjem parkirne kočnice, i nakon pokretanja vučnog vozila isto zaustavlja uporedo sa priključnim vozilom. Informacija o terminu polaganja teorijskog ispita, odnosno orijentacionim vremenima polaganja praktičnog ispita, iz stava 3. Prilikom ocenjivanja elemenata tehnike vožnje, iz člana 26.

Next

Testovi za polaganje vozačkih ispita

testovi za polaganje vozackog ispita

Tako si možete malo poboljšati izvedbu i u pravoj ispitnoj situaciji. Najnovoji testovi za polaganje vozačkog ispita B kategorije. Grafički prikaz načina izvođenja poligonskih radnji pri sprovođenju praktičnog ispita na poligonu u daljem tekstu: Prilog 1 , koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. Kandidat koji nije pristupio polaganju vozačkog ispita iz opravdanih razloga, može pravnom licu koje organizuje vozački ispit podneti zahtev za oslobađanje troškova polaganja teorijskog ispita, odnosno praktičnog ispita, pre podnošenja prijave za sledeće polaganje ispita najkasnije u roku od 30 dana od dana sprovođenja teorijskog, odnosno praktičnog, ispita na koji kandidat nije pristupio. Prije nego što dođete na dogovor, mogu vas tražiti da obavite i liječnički te da potvrdu donesete na dogovor iako možete liječnički riješiti i tijekom prvih nekoliko dana predavanja.

Next

Testovska pitanja i odgovori (27.12.2012.)

testovi za polaganje vozackog ispita

Policija je poslala predlog Vladi da cena jednog časa vožnje bude 1. Kratke Vesti Zakonom o bezbednosti u saobraćaju propisan je visok nivo kvaliteta u pogledu vozila, kadrova i odgovarajuće tehničke opreme. U slučaju da oba ispitivača utvrde neispunjenost opštih uslova, o tome se sačinjava izveštaj o utvrđenim opštim uslovima koji nisu ispunjeni za održavanje teorijskog, odnosno praktičnog ispita, a ako samo jedan ispitivač izrazi sumnju u ispunjenost opštih uslova o tome mora biti obavešten nadležni organ koji će izvršiti nadzor i o tome sačiniti zapisnik. Kod svih radnji sa zaustavljanjem vozila, kandidat može okretati točak upravljača i kada se vozilo ne kreće. U oba slučaja sila na komandama se mora dozirati tako da ne dođe do blokiranja bilo kojeg točka. Član 18 Na delu praktičnog ispita koji se sprovodi na poligonu kandidat za vozača motornih vozila kategorija C1 i C izvodi sledeće poligonske radnje: 1 vožnja napred sa promenom stepena prenosa i unazad sa promenom saobraćajne trake; 2 parkiranje vozila pod pravim uglom, vožnjom unazad, zbog utovara - istovara. Predavanje traje šest školskih sati nakon kojih slijedi ispit.

Next